lundi 29 avril

OSLO

  City Hall

  Bygdøy

  Fram Museum

  Kontiki museum

  Norsk folkemuseum

  Stavkirke

  Vikingkiphuset

  Munch museum

  Damstredet - Telhusbaken

  Akersolva

OSLO
(chez Nina)
avril   mai
L M M J V S D   L M M J V S D
15 16 17 18 19 20 21       1 2 3 4 5
22 23 24 25 26 27 28   6 7 8 9 10 11 12
29 30             13 14 15 16 17